Mã Số ÁO EM CHƯA MẶC MỘT LẦN (2) - ma so karaoke ao em chua mac mot lan 2

Mã Số Karaoke ÁO EM CHƯA MẶC MỘT LẦN (2) - 61211

ÁO EM CHƯA MẶC MỘT LẦN (2) được sáng tác bởi Nhạc sĩ: Hoài Linh . Bạn có thể tìm mã số bài hát, lời bài hát và hát karaoke online miễn phí tại top ma so karaoke

Nhạc sĩ: Hoài Linh


Lời Bài Hát:

ma so karaoke ao em chua mac mot lan 2

Tôi nghèo em cũng chẳng cao sang ơ ơ tay trắng cùng nhau dệt mộng vàng hôn lễ nghèo nàn em chỉ ước cặp áo thêu hoa khỏi bẽ bàng Tôi với nàng hai đứa nguyện yêu nhau tha thiết từ đây cho đến ngày bạc đầu để giao ước tôi trao nàng nhẫn cưới em cũng tặng tôi khăn hồng thêu cành hoa mai tôi vốn nghèo em cũng chẳng cao sang tay trắng cùng nhau hai đứa dệt mộng vàng ngày hôn lễ em không đòi châu báu mơ ước một đôi áo thêu để nhớ duyên đầu ngờ đâu dây đứt lìa đàn nụ hoa đang thắm vội tàn chưa vui đã sầu chia phôi vội đi bỏ đôi áo mới ai mặc bây giờ em ơi tôi thẫn thờ nghe tiếng hàng thông reo thương quá là thương khi nắng ngả về chiều nhìn đôi áo tôi thương về dĩ vãng như vẫn còn trông thấy em mặc lễ tơ hồng Tôi thẫn thờ nghe tiếng hàng thông reo thương quá là thương khi nắng ngả về chiều nhìn đôi áo tôi thương về dĩ vãng như vẫn còn trông thấy em mặc lễ tơ hồng nhìn đôi áo tôi thương về dĩ vãng như vẫn còn trông thấy em mặc lễ tơ hồng nhìn đôi áo tôi thương về dĩ vãng như vẫn còn trông thấy em mặc lễ tơ hồng


Trang tìm kiếm mã số karaoke ariang, mã số karaoke 5 số, 6 số nhanh nhất hiện nay. Bạn có thể tìm kiếm nhiều ca khúc khác tại đây.

Tại đây Bạn có thể tìm lời của bài hát và mã số karaoke bài hát ÁO EM CHƯA MẶC MỘT LẦN (2) do Nhạc sĩ: Hoài Linh sáng tác. Ngoài ra chúng tôi có hổ trợ Video karaoke bài hát ÁO EM CHƯA MẶC MỘT LẦN (2) ngay bên dưới.

Chúc Bạn hát karaoke thật hay và có những giây phút thư giãn!

Tìm kiếm bằng từ khóa: ma so karaoke top ao em chua mac mot lan 2


Vui lòng chọn Video để Hát Karaoke online

Whoops, looks like something went wrong.

(1/1) ErrorException

Undefined variable: data_cache

in PostController.php line 77
at HandleExceptions->handleError(8, 'Undefined variable: data_cache', '/home/masokara/public_html/app/Http/Controllers/PostController.php', 77, array('id' => '11052', 'check' => object(Post), 'name_menu' => object(stdClass), 'data' => array('canonical' => 'https://masokaraoke.top/11052-ao-em-chua-mac-mot-lan-2-61211.html', 'amphtml' => 'https://masokaraoke.top/11052-ao-em-chua-mac-mot-lan-2-61211_amp.html', 'sub_menu' => ' <li itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="http://schema.org/ListItem"> <a href="https://masokaraoke.top/danh-muc/22-vol-61.html" title="Vol 61" itemprop="item"> <span itemprop="name">Vol 61 ✅ (Đã xác minh)</span> </a> <meta itemprop="position" content="2" /> </li>', 'post_menu' => ' <li itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="http://schema.org/ListItem"> <a href="https://masokaraoke.top/11052-ao-em-chua-mac-mot-lan-2-61211.html" title="ÁO EM CHƯA MẶC MỘT LẦN (2)" itemprop="item"> <span itemprop="name">ÁO EM CHƯA MẶC MỘT LẦN (2)</span> </a> <meta itemprop="position" content="3" /> </li>', 'title' => 'Mã Số ÁO EM CHƯA MẶC MỘT LẦN (2) - ma so karaoke ao em chua mac mot lan 2', 'e' => object(Post), 'description' => 'Mã Số Karaoke ÁO EM CHƯA MẶC MỘT LẦN (2), ÁO EM CHƯA MẶC MỘT LẦN (2) ma so bai hat, tim ma so ÁO EM CHƯA MẶC MỘT LẦN (2), Tôi nghèo em cũng chẳng cao sang ơ ơ tay trắng cùng nhau dệt mộng vàng hôn lễ nghèo nàn em chỉ ước cặp áo thêu hoa khỏi bẽ bàng Tôi với nàng hai đứa ', 'keywords' => 'ma so karaoke ÁO EM CHƯA MẶC MỘT LẦN (2), ÁO EM CHƯA MẶC MỘT LẦN (2) ma so karaoke, ma so bai hat ÁO EM CHƯA MẶC MỘT LẦN (2),tim kiem ma so ÁO EM CHƯA MẶC MỘT LẦN (2), bai hat ÁO EM CHƯA MẶC MỘT LẦN (2) karaoke, ÁO EM CHƯA MẶC MỘT LẦN (2) ariang, ÁO EM CHƯA MẶC MỘT LẦN (2) califonia', 'api_items' => null), 'updateview' => 0, 'context' => resource, 'ex' => false, 'API' => 'https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?part=snippet&q=karaoke+ao-em-chua-mac-mot-lan-2+beat&key=AIzaSyAZgOylQ8uiZtUbN_8-8Q6UxeL5knacaO0&maxResults=6', 'json' => null, 'key_s' => 'karaoke+ao-em-chua-mac-mot-lan-2+beat'))in PostController.php line 77
at PostController->index('11052', 'ao-em-chua-mac-mot-lan-2-61211')
at call_user_func_array(array(object(PostController), 'index'), array('id' => '11052', 'name' => 'ao-em-chua-mac-mot-lan-2-61211'))in Controller.php line 55
at Controller->callAction('index', array('id' => '11052', 'name' => 'ao-em-chua-mac-mot-lan-2-61211'))in ControllerDispatcher.php line 44
at ControllerDispatcher->dispatch(object(Route), object(PostController), 'index')in Route.php line 203
at Route->runController()in Route.php line 160
at Route->run()in Router.php line 572
at Router->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request))in Pipeline.php line 30
at Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request))in SubstituteBindings.php line 41
at SubstituteBindings->handle(object(Request), object(Closure))in Pipeline.php line 148
at Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}(object(Request))in Pipeline.php line 53
at Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request))in VerifyCsrfToken.php line 65
at VerifyCsrfToken->handle(object(Request), object(Closure))in Pipeline.php line 148
at Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}(object(Request))in Pipeline.php line 53
at Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request))in ShareErrorsFromSession.php line 49
at ShareErrorsFromSession->handle(object(Request), object(Closure))in Pipeline.php line 148
at Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}(object(Request))in Pipeline.php line 53
at Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request))in StartSession.php line 64
at StartSession->handle(object(Request), object(Closure))in Pipeline.php line 148
at Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}(object(Request))in Pipeline.php line 53
at Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request))in AddQueuedCookiesToResponse.php line 37
at AddQueuedCookiesToResponse->handle(object(Request), object(Closure))in Pipeline.php line 148
at Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}(object(Request))in Pipeline.php line 53
at Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request))in EncryptCookies.php line 59
at EncryptCookies->handle(object(Request), object(Closure))in Pipeline.php line 148
at Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}(object(Request))in Pipeline.php line 53
at Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request))in Pipeline.php line 102
at Pipeline->then(object(Closure))in Router.php line 574
at Router->runRouteWithinStack(object(Route), object(Request))in Router.php line 533
at Router->dispatchToRoute(object(Request))in Router.php line 511
at Router->dispatch(object(Request))in Kernel.php line 176
at Kernel->Illuminate\Foundation\Http\{closure}(object(Request))in Pipeline.php line 30
at Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request))in TransformsRequest.php line 30
at TransformsRequest->handle(object(Request), object(Closure))in Pipeline.php line 148
at Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}(object(Request))in Pipeline.php line 53
at Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request))in TransformsRequest.php line 30
at TransformsRequest->handle(object(Request), object(Closure))in Pipeline.php line 148
at Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}(object(Request))in Pipeline.php line 53
at Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request))in ValidatePostSize.php line 27
at ValidatePostSize->handle(object(Request), object(Closure))in Pipeline.php line 148
at Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}(object(Request))in Pipeline.php line 53
at Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request))in CheckForMaintenanceMode.php line 46
at CheckForMaintenanceMode->handle(object(Request), object(Closure))in Pipeline.php line 148
at Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}(object(Request))in Pipeline.php line 53
at Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request))in Pipeline.php line 102
at Pipeline->then(object(Closure))in Kernel.php line 151
at Kernel->sendRequestThroughRouter(object(Request))in Kernel.php line 116
at Kernel->handle(object(Request))in index.php line 53