Mã Số stay with me - ma so karaoke stay with me

Mã Số Karaoke stay with me - 61482


Lời Bài Hát:

ma so karaoke stay with me

Nhiều điều chưa nói ra
làm lòng thêm xót xa
cuộc đời như giấc mơ
mà sao
mình mãi bơ vơ hơ
một lần chạm tay tôi
như khẽ nói
hãy đến bên tôi
vai kề vai
ta chung một lối đi
tiếp sức cho nhau hơ
nhủ lòng mình
cơn giông
hay bao bão tố
rồi cũng sẽ qua ha ah
và nếu mình
cố bước tiếp
bước tiếp con đường
rồi sẽ thấy
những chân trời mới
dù một mình
vẫn mong sao sẽ đến lúc
đến lúc ta dừng lại
vẫn có bàn tay đưa ra
cùng bao thiết tha
hãy ở lại bên tôi
nhiều điều chưa nói ra
làm lòng thêm xót xa
cuộc đời như giấc mơ
mà sao
mình mãi bơ vơ hơ
nhủ lòng mình
cơn giông
hay bao bão tố
rồi cũng sẽ qua ha ah
và nếu mình
cố bước tiếp
bước tiếp con đường
rồi sẽ thấy
những chân trời mới
dù một mình
vẫn mong sao sẽ đến lúc
đến lúc ta dừng lại
vẫn có bàn tay đưa ra
cùng bao thiết tha
hãy ở lại bên tôi
đêm qua đi
buồn đau kia sẽ qua
vì ngày mới sẽ đến bên
sẽ đến bên sẽ đến bên
sẽ đến bên tôi
yêu thương ngay hôm nay
chờ chi cho đến sau
vì mình sống
chỉ một phút giây
phút giây phút giây
phút giây phút giây
eh hê
nhủ lòng mình cơn giông
hay bao bão tố
rồi cũng sẽ qua ah ha
và nếu mình
cố bước tiếp
bước tiếp con đường
rồi sẽ thấy
những chân trời mới
dù một mình
vẫn mong sao sẽ đến lúc
đến lúc ta dừng lại
vẫn có bàn tay đưa ra
cùng bao thiết tha
hãy ở lại bên tôi

Vui lòng chọn Video để Hát Karaoke online