Mã Số quê hương và tình bạn - ma so karaoke que huong va tinh ban

Mã Số Karaoke quê hương và tình bạn - 61476


Lời Bài Hát:

ma so karaoke que huong va tinh ban

Gió đông lạnh
se thắt lạnh
chạnh lòng tôi nhớ
nhớ quê hương
ngàn mến thương
bạn bè bao năm
nay còn xa lắm
cách xa muôn dặm
cách xa muôn dặm
chưa ngày về thăm
gió đông ơi
nghe lạnh căm
thương rất nhiều
nhớ rất nhiều
bạn thân tôi hỡi
chớ quên nhau
lòng khắc sâu
đường đời còn xa
gió sương nhạt nhòa
nhưng tình bạn
trong ta
không hề chia cách
dẫu đắng cay
tình còn đây
quê hương ơi
tôi sẽ trở về
tôi sẽ trở về
thăm lại mẹ quê hương
thăm mái tranh nghèo
thăm đàn em nhỏ
nô đùa trước ngõ
bạn bè hôm qua
chung xóm chung trường
chung một con đường
dẫu đường đời
nhiều gió sương
mái tranh nghèo
bếp lửa hồng
mùa xuân năm ấy
dấu yêu ơi
tình chẳng nguôi
dù xa ngàn nơi
tương lai tìm tới
có nhau trong đời
nhớ nhau một lời
bạn thân tôi hỡi
nhớ thương nhau
tình chẳng vơi

Thương rất nhiều
nhớ rất nhiều
bạn thân tôi hỡi
chớ quên nhau
lòng khắc sâu
đường đời còn xa
gió sương nhạt nhòa
nhưng tình bạn
trong ta
không hề chia cách
dẫu đắng cay
tình còn đây
quê hương ơi
tôi sẽ trở về
tôi sẽ trở về
thăm lại mẹ quê hương
thăm mái tranh nghèo
thăm đàn em nhỏ
nô đùa trước ngõ
bạn bè hôm qua
chung xóm chung trường
chung một con đường
dẫu đường đời
nhiều gió sương
mái tranh nghèo
bếp lửa hồng
mùa xuân năm ấy
dấu yêu ơi
tình chẳng nguôi
dù xa ngàn nơi
tương lai tìm tới
có nhau trong đời
nhớ nhau một lời
bạn thân tôi hỡi
nhớ thương nhau
tình chẳng vơi
nhớ nhau một đời
bạn thân tôi hỡi
nhớ thương nhau
tình chẳng vơi

Vui lòng chọn Video để Hát Karaoke online