Mã Số con đường xưa em đi - ma so karaoke con duong xua em di

Mã Số Karaoke con đường xưa em đi - 61717


Lời Bài Hát:

ma so karaoke con duong xua em di

Con đường xưa em đi
vàng lên mái tóc thề
ngõ hồn dâng tái tê
anh làm thơ vu quy
khách qua đường
lắng nghe
chuyện tình ta đã ghi
nhưng mùa trăng vu quy
vì mưa gió không về
lối mòn anh bước đi
có nàng hoen đôi mi
ngóng theo đường
vắng hoe
hỏi còn ai cố tri
em ơi
nhìn gió lên khơi
lòng có trông vời
một người xa cuối trời
nơi đây
thao thức canh dài
e ấp đôi lời
mình còn
nhớ thương hoài
anh ơi
màu áo phong sương
mình ước huy hoàng
được bàn tay chính nàng
dâng hoa
dâng hết ân tình
tình đến bao giờ
hỏi đường xưa mà nhớ
con đường xưa em đi
thời gian có quên gì
đá mòn kia vẫn ghi
ghi một đêm trăng thanh
quán bên đường
vắng tênh
chỉ còn em với anh

Em ơi
nhìn gió lên khơi
lòng có trông vời
một người xa cuối trời
nơi đây
thao thức canh dài
e ấp đôi lời
mình còn
nhớ thương hoài
anh ơi
màu áo phong sương
mình ước huy hoàng
được bàn tay chính nàng
dâng hoa
dâng hết ân tình
tình đến bao giờ
hỏi đường xưa mà nhớ
con đường xưa em đi
thời gian có quên gì
đá mòn kia vẫn ghi
ghi một đêm trăng thanh
quán bên đường
vắng tênh
chỉ còn em với anh
ghi một đêm trăng thanh
quán bên đường
vắng tênh
chỉ còn em với anh
ghi một đêm trăng thanh
quán bên đường
vắng tênh
chỉ còn em với anh
ghi một đêm trăng thanh
quán bên đường
vắng tênh
chỉ còn em với anh

Vui lòng chọn Video để Hát Karaoke online