Mã Số tình nghèo có nhau - ma so karaoke tinh ngheo co nhau

Mã Số Karaoke tình nghèo có nhau - 61791


Lời Bài Hát:

ma so karaoke tinh ngheo co nhau

Anh không đi tìm
người yêu lý tưởng
đâu em
anh không đi tìm
người yêu tuyệt đối
đâu em
anh không đi tìm
người yêu
nhan sắc mỹ miều
người yêu
đài các cao sang
lụa là gấm hoa vàng son
anh không đi tìm
người yêu
đổi trắng thay đen
anh không đi tìm
người yêu
say đắm xa hoa
anh không đi tìm
người yêu
cao quý ngọc ngà
lầu cao xe cát em ơi
có gì
vẫn luôn vững bền
em ơi anh tìm
người yêu chung thủy
anh tìm
người yêu trong mơ
dẫu nghèo
nguyện không đổi lòng
em ơi biết rằng
ở đời ai không muốn
đẹp giàu càng cao sang
vì anh nghèo
đâu dám mơ
em ơi anh tìm
người yêu
không ước mơ cao
em ơi anh tìm
người yêu
thương mái tranh xiêu
mai đây cho dù
rằng nơi
góc bể chân trời
cuộc đời
bão táp phong ba
suốt đời
có nhau bên mình

Em ơi anh tìm
người yêu chung thủy
anh tìm
người yêu trong mơ
dẫu nghèo
nguyện không đổi lòng
em ơi biết rằng
ở đời ai không muốn
đẹp giàu
càng cao sang
vì anh nghèo
đâu dám mơ
em ơi anh tìm
người yêu
không ước mơ cao
em ơi anh tìm
người yêu
thương mái tranh xiêu
mai đây cho dù
rằng nơi
góc bể chân trời
cuộc đời
bão táp phong ba
suốt đời
có nhau bên mình
mai đây cho dù
rằng nơi
góc bể chân trời
cuộc đời
bão táp phong ba
suốt đời
có nhau bên mình

Vui lòng chọn Video để Hát Karaoke online