Mã Số anh vẫn biết - ma so karaoke anh van biet

Mã Số Karaoke anh vẫn biết - 50596


Lời Bài Hát:

ma so karaoke anh van biet

Anh đã hay trước sẽ có một sáng một sáng đẹp trời
sẽ có một sáng một sáng không như bao ngày.
Ta không còn nồng ân ái môi nhạt môi ôi hững hờ dẫu xa nhau dẫu xa nhau.
Anh sẽ không tiếc không tiếc năm tháng hoa gấm ngày nào.
Anh sẽ đi mãi không biết khi nào quay về.
Bước đi rồi là đi mãi xa mù khơi xa muôn trùng xa tiếng nói xa tay mềm xa hơi ấm.
Hỡi em yêu.
Anh vẫn biết vẫn biết đời anh chỉ yêu mình em.
Anh vẫn biết vẫn biết ngoài em chẳng yêu một ai.
Anh vẫn biết vẫn biết đời anh chỉ yêu mình em.
Anh vẫn biết cho dẫu chua xót khi vứt đi những ân ái ngày nào
anh sẽ câm nín ngăn khóe mắt hoen lệ trào
cho tâm hồn tựa con nước xuôi bình yên trôi êm đềm dẫu xa nhau dẫu xa nhau.
Anh sẽ lê gót đi mãi đi mãi xa tít mịt mờ.
Anh sẽ quên hết quên trái tim em lạnh lùng.
Với hai bàn tay anh sẽ xây tình yêu xây xây tình
cho năm tháng trái tim nồng nàn ân ái hỡi em yêu.
Anh vẫn biết vẫn biết đời anh chỉ yêu mình em.
Anh vẫn biết vẫn biết ngoài em chẳng yêu một ai.
Anh vẫn biết vẫn biết đời anh chỉ yêu mình em.
Anh vẫn biết vẫn biết đời anh chỉ yêu mình em.
Anh vẫn biết vẫn biết đời anh chỉ yêu mình em.
Anh vẫn biết vẫn biết đời anh chỉ yêu mình em.

Vui lòng chọn Video để Hát Karaoke online