Mã Số thôi ta xa nhau - ma so karaoke thoi ta xa nhau

Mã Số Karaoke thôi ta xa nhau - 50492

Thôi Ta Xa Nhau được sáng tác bởi Nhạc sĩ: Nhạc ngoại . Bạn có thể tìm mã số bài hát, lời bài hát và hát karaoke online miễn phí tại top ma so karaoke

Nhạc sĩ: Nhạc ngoại


Lời Bài Hát:

ma so karaoke thoi ta xa nhau

Em em đã hết yêu anh
Em anh vẫn biết em luôn dối gian
Và tìm khép kín không yêu anh
Rồi tình đôi ta thật đã tan

Em em mãi mãi vui có biết đâu
Em em đã hết cho anh những nhớ mong
Giờ em cất bước không trông anh
Vì tình yêu kia thật đã tan

Xa nhau, hãy vui lên em
Xa nhau, xin may mắn cho em
Một đời cùng người yêu
Đã dâng trọn lòng say mê

Xa nhau,hãy vui lên em
Xa nhau, xin may mắn cho em
Thật nhiều cùng người yêu
Suốt trên đời, đời về sau...


Trang tìm kiếm mã số karaoke ariang, mã số karaoke 5 số, 6 số nhanh nhất hiện nay. Bạn có thể tìm kiếm nhiều ca khúc khác tại đây.

Tại đây Bạn có thể tìm lời của bài hát và mã số karaoke bài hát Thôi Ta Xa Nhau do Nhạc sĩ: Nhạc ngoại sáng tác. Ngoài ra chúng tôi có hổ trợ Video karaoke bài hát Thôi Ta Xa Nhau ngay bên dưới.

Chúc Bạn hát karaoke thật hay và có những giây phút thư giãn!

Tìm kiếm bằng từ khóa: ma so karaoke top thoi ta xa nhau


Vui lòng chọn Video để Hát Karaoke online

Whoops, looks like something went wrong.

(1/1) ErrorException

Undefined variable: data_cache

in PostController.php line 77
at HandleExceptions->handleError(8, 'Undefined variable: data_cache', '/home/masokara/public_html/app/Http/Controllers/PostController.php', 77, array('id' => '2304', 'check' => object(Post), 'name_menu' => object(stdClass), 'data' => array('canonical' => 'https://masokaraoke.top/2304-thoi-ta-xa-nhau-50492.html', 'amphtml' => 'https://masokaraoke.top/2304-thoi-ta-xa-nhau-50492_amp.html', 'sub_menu' => ' <li itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="http://schema.org/ListItem"> <a href="https://masokaraoke.top/danh-muc/51-vol-29.html" title="Vol 29" itemprop="item"> <span itemprop="name">Vol 29 ✅ (Đã xác minh)</span> </a> <meta itemprop="position" content="2" /> </li>', 'post_menu' => ' <li itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="http://schema.org/ListItem"> <a href="https://masokaraoke.top/2304-thoi-ta-xa-nhau-50492.html" title="Thôi ta xa nhau" itemprop="item"> <span itemprop="name">Thôi ta xa nhau</span> </a> <meta itemprop="position" content="3" /> </li>', 'title' => 'Mã Số thôi ta xa nhau - ma so karaoke thoi ta xa nhau', 'e' => object(Post), 'description' => 'Mã Số Karaoke thôi ta xa nhau, thôi ta xa nhau ma so bai hat, tim ma so thôi ta xa nhau, Em em đã hết yêu anh Em anh vẫn biết em luôn dối gian Và tìm khép kín không yêu anh Rồi tình đôi ta thật đã tan Em em mãi mãi vui có ', 'keywords' => 'ma so karaoke thôi ta xa nhau, thôi ta xa nhau ma so karaoke, ma so bai hat thôi ta xa nhau,tim kiem ma so thôi ta xa nhau, bai hat thôi ta xa nhau karaoke, thôi ta xa nhau ariang, thôi ta xa nhau califonia', 'api_items' => null), 'updateview' => 0, 'context' => resource, 'ex' => false, 'API' => 'https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?part=snippet&q=karaoke+thoi-ta-xa-nhau+beat&key=AIzaSyAZgOylQ8uiZtUbN_8-8Q6UxeL5knacaO0&maxResults=6', 'json' => null, 'key_s' => 'karaoke+thoi-ta-xa-nhau+beat'))in PostController.php line 77
at PostController->index('2304', 'thoi-ta-xa-nhau-50492')
at call_user_func_array(array(object(PostController), 'index'), array('id' => '2304', 'name' => 'thoi-ta-xa-nhau-50492'))in Controller.php line 55
at Controller->callAction('index', array('id' => '2304', 'name' => 'thoi-ta-xa-nhau-50492'))in ControllerDispatcher.php line 44
at ControllerDispatcher->dispatch(object(Route), object(PostController), 'index')in Route.php line 203
at Route->runController()in Route.php line 160
at Route->run()in Router.php line 572
at Router->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request))in Pipeline.php line 30
at Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request))in SubstituteBindings.php line 41
at SubstituteBindings->handle(object(Request), object(Closure))in Pipeline.php line 148
at Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}(object(Request))in Pipeline.php line 53
at Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request))in VerifyCsrfToken.php line 65
at VerifyCsrfToken->handle(object(Request), object(Closure))in Pipeline.php line 148
at Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}(object(Request))in Pipeline.php line 53
at Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request))in ShareErrorsFromSession.php line 49
at ShareErrorsFromSession->handle(object(Request), object(Closure))in Pipeline.php line 148
at Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}(object(Request))in Pipeline.php line 53
at Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request))in StartSession.php line 64
at StartSession->handle(object(Request), object(Closure))in Pipeline.php line 148
at Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}(object(Request))in Pipeline.php line 53
at Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request))in AddQueuedCookiesToResponse.php line 37
at AddQueuedCookiesToResponse->handle(object(Request), object(Closure))in Pipeline.php line 148
at Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}(object(Request))in Pipeline.php line 53
at Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request))in EncryptCookies.php line 59
at EncryptCookies->handle(object(Request), object(Closure))in Pipeline.php line 148
at Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}(object(Request))in Pipeline.php line 53
at Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request))in Pipeline.php line 102
at Pipeline->then(object(Closure))in Router.php line 574
at Router->runRouteWithinStack(object(Route), object(Request))in Router.php line 533
at Router->dispatchToRoute(object(Request))in Router.php line 511
at Router->dispatch(object(Request))in Kernel.php line 176
at Kernel->Illuminate\Foundation\Http\{closure}(object(Request))in Pipeline.php line 30
at Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request))in TransformsRequest.php line 30
at TransformsRequest->handle(object(Request), object(Closure))in Pipeline.php line 148
at Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}(object(Request))in Pipeline.php line 53
at Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request))in TransformsRequest.php line 30
at TransformsRequest->handle(object(Request), object(Closure))in Pipeline.php line 148
at Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}(object(Request))in Pipeline.php line 53
at Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request))in ValidatePostSize.php line 27
at ValidatePostSize->handle(object(Request), object(Closure))in Pipeline.php line 148
at Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}(object(Request))in Pipeline.php line 53
at Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request))in CheckForMaintenanceMode.php line 46
at CheckForMaintenanceMode->handle(object(Request), object(Closure))in Pipeline.php line 148
at Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}(object(Request))in Pipeline.php line 53
at Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request))in Pipeline.php line 102
at Pipeline->then(object(Closure))in Kernel.php line 151
at Kernel->sendRequestThroughRouter(object(Request))in Kernel.php line 116
at Kernel->handle(object(Request))in index.php line 53