Mã Số chiều mưa anh đưa em về - ma so karaoke chieu mua anh dua em ve

Mã Số Karaoke chiều mưa anh đưa em về - 54667

Chiều Mưa Anh đưa Em Về được sáng tác bởi Nhạc sĩ: Mặc Thế Nhân . Bạn có thể tìm mã số bài hát, lời bài hát và hát karaoke online miễn phí tại top ma so karaoke

Nhạc sĩ: Mặc Thế Nhân


Lời Bài Hát:

ma so karaoke chieu mua anh dua em ve

Chiều xưa
anh đưa em về
đường chiều
mưa bay giăng lối
bàn tay
đan tay âm thầm
ngập ngừng
mình sánh vai nhau
truyền ấm lòng
đường về dài
nhưng không xa
vì có nhau
chiều nay
không ai đưa về
đường về
nghe như xa quá
bàn tay năm xưa đâu rồi
nặng nề
từng bước đơn côi
tình hết rồi
từ dạo
người biệt ly tôi
để bước theo chồng
chiều thoáng qua mau
mau như
giấc mộng tình đời
mau như ước hẹn
ngàn lời
mà ngày xưa đã hứa
hứa đi chung đường
suốt đời
để rồi người xưa đâu
gió chiều bạt đời chim
trôi phương nao
chiều xưa
anh đưa em về
đường về
xem như mau quá
chiều nay
không ai đưa về
đường về nặng bước
xa xôi
từng cánh buồn
lạnh lùng
từng hạt mưa rơi
mưa rớt trong hồn

Chiều nay
không ai đưa về
đường về
nghe như xa quá
bàn tay năm xưa đâu rồi
nặng nề
từng bước đơn côi
tình hết rồi
từ dạo
người biệt ly tôi
để bước theo chồng
chiều thoáng qua mau
mau như
giấc mộng tình đời
mau như ước hẹn
ngàn lời
mà ngày xưa đã hứa
hứa đi chung đường
suốt đời
để rồi người xưa đâu
gió chiều bạt đời chim
trôi phương nao
chiều xưa
anh đưa em về
đường về
xem như mau quá
chiều nay
không ai đưa về
đường về nặng bước
xa xôi
từng cánh buồn
lạnh lùng
từng hạt mưa rơi
mưa rớt trong hồn
từng cánh buồn
lạnh lùng
từng hạt mưa rơi
mưa rớt trong hồn
từng cánh buồn
lạnh lùng
từng hạt mưa rơi
mưa rớt trong hồn
từng cánh buồn
lạnh lùng
từng hạt mưa rơi
mưa rớt trong hồn.


Trang tìm kiếm mã số karaoke ariang, mã số karaoke 5 số, 6 số nhanh nhất hiện nay. Bạn có thể tìm kiếm nhiều ca khúc khác tại đây.

Tại đây Bạn có thể tìm lời của bài hát và mã số karaoke bài hát Chiều Mưa Anh đưa Em Về do Nhạc sĩ: Mặc Thế Nhân sáng tác. Ngoài ra chúng tôi có hổ trợ Video karaoke bài hát Chiều Mưa Anh đưa Em Về ngay bên dưới.

Chúc Bạn hát karaoke thật hay và có những giây phút thư giãn!

Tìm kiếm bằng từ khóa: ma so karaoke top chieu mua anh dua em ve


Vui lòng chọn Video để Hát Karaoke online

Whoops, looks like something went wrong.

(1/1) ErrorException

Undefined variable: data_cache

in PostController.php line 77
at HandleExceptions->handleError(8, 'Undefined variable: data_cache', '/home/masokara/public_html/app/Http/Controllers/PostController.php', 77, array('id' => '4785', 'check' => object(Post), 'name_menu' => object(stdClass), 'data' => array('canonical' => 'https://masokaraoke.top/4785-chieu-mua-anh-dua-em-ve-54667.html', 'amphtml' => 'https://masokaraoke.top/4785-chieu-mua-anh-dua-em-ve-54667_amp.html', 'sub_menu' => ' <li itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="http://schema.org/ListItem"> <a href="https://masokaraoke.top/danh-muc/39-vol-40.html" title="Vol 40" itemprop="item"> <span itemprop="name">Vol 40 ✅ (Đã xác minh)</span> </a> <meta itemprop="position" content="2" /> </li>', 'post_menu' => ' <li itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="http://schema.org/ListItem"> <a href="https://masokaraoke.top/4785-chieu-mua-anh-dua-em-ve-54667.html" title="Chiều mưa anh đưa em về" itemprop="item"> <span itemprop="name">Chiều mưa anh đưa em về</span> </a> <meta itemprop="position" content="3" /> </li>', 'title' => 'Mã Số chiều mưa anh đưa em về - ma so karaoke chieu mua anh dua em ve', 'e' => object(Post), 'description' => 'Mã Số Karaoke chiều mưa anh đưa em về, chiều mưa anh đưa em về ma so bai hat, tim ma so chiều mưa anh đưa em về, Chiều xưa anh đưa em về đường chiều mưa bay giăng lối bàn tay đan tay âm thầm ngập ngừng mình sánh vai nhau truyền ấm lòng đường về dài nhưng không xa vì có ', 'keywords' => 'ma so karaoke chiều mưa anh đưa em về, chiều mưa anh đưa em về ma so karaoke, ma so bai hat chiều mưa anh đưa em về,tim kiem ma so chiều mưa anh đưa em về, bai hat chiều mưa anh đưa em về karaoke, chiều mưa anh đưa em về ariang, chiều mưa anh đưa em về califonia', 'api_items' => null), 'updateview' => 0, 'context' => resource, 'ex' => false, 'API' => 'https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?part=snippet&q=karaoke+chieu-mua-anh-dua-em-ve+beat&key=AIzaSyAZgOylQ8uiZtUbN_8-8Q6UxeL5knacaO0&maxResults=6', 'json' => null, 'key_s' => 'karaoke+chieu-mua-anh-dua-em-ve+beat'))in PostController.php line 77
at PostController->index('4785', 'chieu-mua-anh-dua-em-ve-54667')
at call_user_func_array(array(object(PostController), 'index'), array('id' => '4785', 'name' => 'chieu-mua-anh-dua-em-ve-54667'))in Controller.php line 55
at Controller->callAction('index', array('id' => '4785', 'name' => 'chieu-mua-anh-dua-em-ve-54667'))in ControllerDispatcher.php line 44
at ControllerDispatcher->dispatch(object(Route), object(PostController), 'index')in Route.php line 203
at Route->runController()in Route.php line 160
at Route->run()in Router.php line 572
at Router->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request))in Pipeline.php line 30
at Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request))in SubstituteBindings.php line 41
at SubstituteBindings->handle(object(Request), object(Closure))in Pipeline.php line 148
at Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}(object(Request))in Pipeline.php line 53
at Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request))in VerifyCsrfToken.php line 65
at VerifyCsrfToken->handle(object(Request), object(Closure))in Pipeline.php line 148
at Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}(object(Request))in Pipeline.php line 53
at Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request))in ShareErrorsFromSession.php line 49
at ShareErrorsFromSession->handle(object(Request), object(Closure))in Pipeline.php line 148
at Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}(object(Request))in Pipeline.php line 53
at Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request))in StartSession.php line 64
at StartSession->handle(object(Request), object(Closure))in Pipeline.php line 148
at Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}(object(Request))in Pipeline.php line 53
at Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request))in AddQueuedCookiesToResponse.php line 37
at AddQueuedCookiesToResponse->handle(object(Request), object(Closure))in Pipeline.php line 148
at Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}(object(Request))in Pipeline.php line 53
at Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request))in EncryptCookies.php line 59
at EncryptCookies->handle(object(Request), object(Closure))in Pipeline.php line 148
at Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}(object(Request))in Pipeline.php line 53
at Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request))in Pipeline.php line 102
at Pipeline->then(object(Closure))in Router.php line 574
at Router->runRouteWithinStack(object(Route), object(Request))in Router.php line 533
at Router->dispatchToRoute(object(Request))in Router.php line 511
at Router->dispatch(object(Request))in Kernel.php line 176
at Kernel->Illuminate\Foundation\Http\{closure}(object(Request))in Pipeline.php line 30
at Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request))in TransformsRequest.php line 30
at TransformsRequest->handle(object(Request), object(Closure))in Pipeline.php line 148
at Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}(object(Request))in Pipeline.php line 53
at Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request))in TransformsRequest.php line 30
at TransformsRequest->handle(object(Request), object(Closure))in Pipeline.php line 148
at Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}(object(Request))in Pipeline.php line 53
at Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request))in ValidatePostSize.php line 27
at ValidatePostSize->handle(object(Request), object(Closure))in Pipeline.php line 148
at Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}(object(Request))in Pipeline.php line 53
at Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request))in CheckForMaintenanceMode.php line 46
at CheckForMaintenanceMode->handle(object(Request), object(Closure))in Pipeline.php line 148
at Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}(object(Request))in Pipeline.php line 53
at Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request))in Pipeline.php line 102
at Pipeline->then(object(Closure))in Kernel.php line 151
at Kernel->sendRequestThroughRouter(object(Request))in Kernel.php line 116
at Kernel->handle(object(Request))in index.php line 53