Mã Số anh sẽ về - remix - ma so karaoke anh se ve remix

Mã Số Karaoke anh sẽ về - remix - 58224


Lời Bài Hát:

ma so karaoke anh se ve remix

Ngày mai anh sẽ đi
anh sẽ đi
đến nơi chân trời
để lại nơi đây
một nửa
yêu thương đời anh
dòng thư anh viết nhanh
anh biết em
cũng yêu anh nhiều
mình vì tương lai
hạnh phúc
đôi ta trọn đời
đừng nên khóc nhé
em ơi
anh đi mai anh lại về
đắp xây ngày mai
chúng ta
bên nhau dài lâu
em hỡi
thời gian trôi mau
qua nhanh
vinh quang theo anh
quay về
để ta ngày mai
mãi mãi
không còn lìa xa
từ lâu anh đã mơ
mơ giấc mơ
có em bên đời
cùng anh rong chơi
mình sống
vui quên thời gian
và nay anh sẽ đi
để viết nên
giấc mơ đôi mình
hãy chờ nơi đây
ngày đó
anh quay trở về
đừng nên khóc nhé
em ơi
anh đi mai anh lại về
đắp xây ngày mai
chúng ta
bên nhau dài lâu
em hỡi
thời gian trôi mau
qua nhanh
vinh quang theo anh
quay về
để ta ngày mai
mãi mãi
không còn lìa xa

Từ lâu anh đã mơ
mơ giấc mơ
có em bên đời
cùng anh rong chơi
mình sống vui
quên thời gian
và nay anh sẽ đi
để viết nên
giấc mơ đôi mình
hãy chờ nơi đây
ngày đó
anh quay trở về
đừng nên khóc nhé
em ơi
anh đi mai anh lại về
đắp xây ngày mai
chúng ta
bên nhau dài lâu
em hỡi
thời gian trôi mau
qua nhanh
vinh quang theo anh
quay về
để ta ngày mai
mãi mãi
không còn lìa xa
anh đã nghĩ bao đêm
về chuyện
tình yêu chúng mình
hãy chờ anh trở về
để trọn đời có nhau
đừng nên khóc nhé
em ơi
anh đi mai anh lại về
đắp xây ngày mai
chúng ta
bên nhau dài lâu
em hỡi
thời gian trôi mau
qua nhanh
vinh quang theo anh
quay về
để ta ngày mai
mãi mãi
không còn lìa xa
để ta ngày mai
mãi mãi
không còn lìa xa.

Vui lòng chọn Video để Hát Karaoke online