Mã Số hát về tổ quốc tôi - ma so karaoke hat ve to quoc toi

Mã Số Karaoke hát về tổ quốc tôi - 59461


Lời Bài Hát:

ma so karaoke hat ve to quoc toi

Chập trùng đỉnh cao mây bay biên giới
tôi đang đứng đây gìn giữ đất trời bao la
tố quốc đã trao cho từng tất đất của ông cha
ghi nhớ mãi lời bác hồ năm xưa
khi người tham đền hùng tự vệ đó
sóng sông hồng âm vang như tiếng cha
ông dục chúng ta dựng xây .

việt nam vinh quang của ta
chiên công vẫn ngàn năm con đó
sẽ mãi là bài ca sáng tươi mùa xuân đến rồi
với muôn hoa thơm ngát muôn đời

đường biên giới gió như dục lòng ta bước tới
không cho bóng thù xâm phạm bờ cõi
non nươc này ngàn năm sáng tươi tổ
quốc việt nam ngàn lầm yêu thương của tôi.

Vui lòng chọn Video để Hát Karaoke online