Mã Số trái tim nhiều ngăn - remix - ma so karaoke trai tim nhieu ngan remix

Mã Số Karaoke trái tim nhiều ngăn - remix - 59689


Lời Bài Hát:

ma so karaoke trai tim nhieu ngan remix

Hãy cho tôi một ngăn, một ngăn nhỏ
trong muôn ngàn triệu ngăn trái tim em
Hãy cho tôi tình yêu, tình yêu nhỏ,
tôi xin làm lá cỏ cánh rừng em

Một ngàn người yêu em trong đó có tôi
Còn mười người yêu em trong đó còn tôi
Còn hai người yêu em...
Người kia rồi sẽ ra đi. Tôi thì ở lại !....

Hãy cho tôi một ngăn tình yêu nhỏ
Yêu như là ... lá cỏ xót lòng em .....

Yêu như là ... lá cỏ xót lòng em .....
Yêu như là ... lá cỏ xót lòng em .....

Vui lòng chọn Video để Hát Karaoke online