Mã Số vật đổi sao dời - ma so karaoke vat doi sao doi

Mã Số Karaoke vật đổi sao dời - 59566


Lời Bài Hát:

ma so karaoke vat doi sao doi

Bạn xích lô, em vé số tôi đàn ca cổ
Ba đứa mình vò võ ven sông
Trời vẫn xanh, mây vẫn trắng, sông Hàn nắng đổ
Cuộc đời kia bên lỡ bên bồi

Rồi một hôm từ đâu đó có một con người
Cùng bạn xưa về gánh vác non sông
Rồi một hôm từ đâu đó có một cây cầu
Xóa bóng tôi nối đôi bờ buồn vui

Bạn xích lô, em vé số tôi đàn ca cổ.
Ba đứa giờ có chốn nương thân.
Trời vẫn xanh, mây vẫn trắng, sông Hàn nắng đổ.
Cuộc đời kia sướng khổ có ngày

Rồi một hôm từ đâu đó có một con người
Cùng bạn xưa về gánh vác non sông
Rồi một hôm từ đâu đó có một cây cầu
Xóa bóng tôi nối đôi bờ buồn vui

Bạn xích lô, em vé số, tôi đàn ca cổ
Ba đứa ngồi cạn chén ven sông
Trời vẫn xanh, mây vẫn trắng,ba người im lặng
Nhìn trời cao, vật đổi sao dời.

Vui lòng chọn Video để Hát Karaoke online