Mã Số hai mươi bốn mươi - remix - ma so karaoke hai muoi bon muoi remix

Mã Số Karaoke hai mươi bốn mươi - remix - 59639


Lời Bài Hát:

ma so karaoke hai muoi bon muoi remix

Năm anh hai mươi, em mới sinh ra đời
Ngày anh bốn mươi, em mới vừa đôi mươi
Tình đời nhiều lúc mỉa mai,
cuộc đời nhiều đắng nhiều cay, vui đó sầu đây.

ÐK:
Khi em còn trong nôi anh đã lo việc đời,
ôi hai mươi năm u hoài
Ðầu vừa điểm vai, gặp nhau thời duyên may,
ngờ đâu thời duyên đã lỡ rồi
Lỡ tuổi lỡ thời, đôi ta không xứng đôi,
ôi thôi chờ kiếp sau ...

Vui lòng chọn Video để Hát Karaoke online