Mã Số ra riêng anh cưới em - remix - ma so karaoke ra rieng anh cuoi em remix

Mã Số Karaoke ra riêng anh cưới em - remix - 59667

Ra Riêng Anh Cưới Em - Remix được sáng tác bởi Nhạc sĩ: Lư Nhất Vũ . Bạn có thể tìm mã số bài hát, lời bài hát và hát karaoke online miễn phí tại top ma so karaoke

Nhạc sĩ: Lư Nhất Vũ


Lời Bài Hát:

ma so karaoke ra rieng anh cuoi em remix

Ngộ kì thời con kiến mới leo dây
Nam mô di bố phù
Hữu duyên mà thiên lí ngộ
Nam mô di bố phù
Gặp mặt nhau đây
chốn này hò hẹn thủy chung sắc son
Nam mô di bố phạ

Ngộ kì thời bến nước với cây đa
Em ơi ! Anh vẫn chờ
Hữu duyên mà thiên lí ngộ
Như đôi chim sổ lồng
Ruộng sạ anh gieo
chín vàng bìm bịp nó kêu nước lên
Ra giêng anh cưới em.

Mẹ dzìa nhà đang réo bớ con ơi !
Khoan khoan con sẽ dzìa
Để mai mình gieo đám mạ
Nam mô di bố phù
Gặp mặt nhau đây
chốn này mà sợi chỉ tơ nó giăng
Ta yêu nhau thiết tha

Mạ ngoài đồng em cấy lúa ba trăng
Em ơi ! Anh vẫn chờ
Để em về thưa với mẹ
Khi ra giêng tính liền
Hẹn đợi năm sau
cánh đồng mình gặt hái xong thảnh thơi
Ra giêng anh cưới em . . .


Trang tìm kiếm mã số karaoke ariang, mã số karaoke 5 số, 6 số nhanh nhất hiện nay. Bạn có thể tìm kiếm nhiều ca khúc khác tại đây.

Tại đây Bạn có thể tìm lời của bài hát và mã số karaoke bài hát Ra Riêng Anh Cưới Em - Remix do Nhạc sĩ: Lư Nhất Vũ sáng tác. Ngoài ra chúng tôi có hổ trợ Video karaoke bài hát Ra Riêng Anh Cưới Em - Remix ngay bên dưới.

Chúc Bạn hát karaoke thật hay và có những giây phút thư giãn!

Tìm kiếm bằng từ khóa: ma so karaoke top ra rieng anh cuoi em remix


Vui lòng chọn Video để Hát Karaoke online

Whoops, looks like something went wrong.

(1/1) ErrorException

Undefined variable: data_cache

in PostController.php line 77
at HandleExceptions->handleError(8, 'Undefined variable: data_cache', '/home/masokara/public_html/app/Http/Controllers/PostController.php', 77, array('id' => '9601', 'check' => object(Post), 'name_menu' => object(stdClass), 'data' => array('canonical' => 'https://masokaraoke.top/9601-ra-rieng-anh-cuoi-em-remix-59667.html', 'amphtml' => 'https://masokaraoke.top/9601-ra-rieng-anh-cuoi-em-remix-59667_amp.html', 'sub_menu' => ' <li itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="http://schema.org/ListItem"> <a href="https://masokaraoke.top/danh-muc/17-vol-56.html" title="Vol 56" itemprop="item"> <span itemprop="name">Vol 56 ✅ (Đã xác minh)</span> </a> <meta itemprop="position" content="2" /> </li>', 'post_menu' => ' <li itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="http://schema.org/ListItem"> <a href="https://masokaraoke.top/9601-ra-rieng-anh-cuoi-em-remix-59667.html" title="Ra riêng anh cưới em - remix" itemprop="item"> <span itemprop="name">Ra riêng anh cưới em - remix</span> </a> <meta itemprop="position" content="3" /> </li>', 'title' => 'Mã Số ra riêng anh cưới em - remix - ma so karaoke ra rieng anh cuoi em remix', 'e' => object(Post), 'description' => 'Mã Số Karaoke ra riêng anh cưới em - remix, ra riêng anh cưới em - remix ma so bai hat, tim ma so ra riêng anh cưới em - remix, Ngộ kì thời con kiến mới leo dây Nam mô di bố phù Hữu duyên mà thiên lí ngộ Nam mô di bố phù Gặp mặt nhau đây chốn này hò hẹn thủy chung ', 'keywords' => 'ma so karaoke ra riêng anh cưới em - remix, ra riêng anh cưới em - remix ma so karaoke, ma so bai hat ra riêng anh cưới em - remix,tim kiem ma so ra riêng anh cưới em - remix, bai hat ra riêng anh cưới em - remix karaoke, ra riêng anh cưới em - remix ariang, ra riêng anh cưới em - remix califonia', 'api_items' => null), 'updateview' => 0, 'context' => resource, 'ex' => false, 'API' => 'https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?part=snippet&q=karaoke+ra-rieng-anh-cuoi-em-remix+beat&key=AIzaSyAZgOylQ8uiZtUbN_8-8Q6UxeL5knacaO0&maxResults=6', 'json' => null, 'key_s' => 'karaoke+ra-rieng-anh-cuoi-em-remix+beat'))in PostController.php line 77
at PostController->index('9601', 'ra-rieng-anh-cuoi-em-remix-59667')
at call_user_func_array(array(object(PostController), 'index'), array('id' => '9601', 'name' => 'ra-rieng-anh-cuoi-em-remix-59667'))in Controller.php line 55
at Controller->callAction('index', array('id' => '9601', 'name' => 'ra-rieng-anh-cuoi-em-remix-59667'))in ControllerDispatcher.php line 44
at ControllerDispatcher->dispatch(object(Route), object(PostController), 'index')in Route.php line 203
at Route->runController()in Route.php line 160
at Route->run()in Router.php line 572
at Router->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request))in Pipeline.php line 30
at Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request))in SubstituteBindings.php line 41
at SubstituteBindings->handle(object(Request), object(Closure))in Pipeline.php line 148
at Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}(object(Request))in Pipeline.php line 53
at Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request))in VerifyCsrfToken.php line 65
at VerifyCsrfToken->handle(object(Request), object(Closure))in Pipeline.php line 148
at Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}(object(Request))in Pipeline.php line 53
at Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request))in ShareErrorsFromSession.php line 49
at ShareErrorsFromSession->handle(object(Request), object(Closure))in Pipeline.php line 148
at Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}(object(Request))in Pipeline.php line 53
at Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request))in StartSession.php line 64
at StartSession->handle(object(Request), object(Closure))in Pipeline.php line 148
at Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}(object(Request))in Pipeline.php line 53
at Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request))in AddQueuedCookiesToResponse.php line 37
at AddQueuedCookiesToResponse->handle(object(Request), object(Closure))in Pipeline.php line 148
at Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}(object(Request))in Pipeline.php line 53
at Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request))in EncryptCookies.php line 59
at EncryptCookies->handle(object(Request), object(Closure))in Pipeline.php line 148
at Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}(object(Request))in Pipeline.php line 53
at Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request))in Pipeline.php line 102
at Pipeline->then(object(Closure))in Router.php line 574
at Router->runRouteWithinStack(object(Route), object(Request))in Router.php line 533
at Router->dispatchToRoute(object(Request))in Router.php line 511
at Router->dispatch(object(Request))in Kernel.php line 176
at Kernel->Illuminate\Foundation\Http\{closure}(object(Request))in Pipeline.php line 30
at Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request))in TransformsRequest.php line 30
at TransformsRequest->handle(object(Request), object(Closure))in Pipeline.php line 148
at Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}(object(Request))in Pipeline.php line 53
at Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request))in TransformsRequest.php line 30
at TransformsRequest->handle(object(Request), object(Closure))in Pipeline.php line 148
at Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}(object(Request))in Pipeline.php line 53
at Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request))in ValidatePostSize.php line 27
at ValidatePostSize->handle(object(Request), object(Closure))in Pipeline.php line 148
at Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}(object(Request))in Pipeline.php line 53
at Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request))in CheckForMaintenanceMode.php line 46
at CheckForMaintenanceMode->handle(object(Request), object(Closure))in Pipeline.php line 148
at Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}(object(Request))in Pipeline.php line 53
at Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request))in Pipeline.php line 102
at Pipeline->then(object(Closure))in Kernel.php line 151
at Kernel->sendRequestThroughRouter(object(Request))in Kernel.php line 116
at Kernel->handle(object(Request))in index.php line 53