Mã Số khi người ta trẻ - ma so karaoke khi nguoi ta tre

Mã Số Karaoke khi người ta trẻ - 59475


Lời Bài Hát:

ma so karaoke khi nguoi ta tre

Khi người ta trẻ người ta thường dại khờ
Khi người ta trẻ người ta thường vu vơ
Khi người ta hiểu nhìn quanh là bóng đêm
Giữa cuộc chơi ấy tìm thấy đâu đường về

Khi người ta trẻ tình yêu như trò đùa
Yêu là quên hết chẳng tiếc gì cho nhau
Khi người ta ngã
Nhìn quanh chẳng có ai
Giữa cuộc chơi ấy có 1 người đứng khóc

Có một người khóc một mình
Tàn cuộc chơi
Chợt thấy mình lẻ loi
Yêu thật nhiều khổ càng nhiều
Một lần đau là hiểu ra chính mình

Vui lòng chọn Video để Hát Karaoke online