Mã Số trên đường đời - ma so karaoke tren duong doi

Mã Số Karaoke trên đường đời - 59561


Lời Bài Hát:

ma so karaoke tren duong doi

Vạt áo xanh em ơi. iên đen dòng điểm khuyết. Màu nắng lên tha thiết. Ta mang theo vào đời. Con đường nào không gai.Chân trần ta dẫm đất , Dẫu trăm năm đường dài. Có lòng ta son sắt. Tìm đâu ra dòng suối gội sạch vết áo em. Có chăng tình đồng đội và đời ta hướng lên.

Vạt áo xanh em ơi.Biên đen dòng điểm khuyết.Màu nắng lên tha thiết.Ta mang theo vào đời.Con đường nào không gai.Chân trần ta dẫm đất. Dẫu trăm năm đường dài.Có lòng ta son sắt.Tìm đâu ra dòng suối gội sạch vết áo em.Có chăng tình đồng đội và đời ta hướng lên.

Vui lòng chọn Video để Hát Karaoke online