Mã Số giữ mãi màu xanh đất mũi - ma so karaoke giu mai mau xanh dat mui

Mã Số Karaoke giữ mãi màu xanh đất mũi - 59451


Lời Bài Hát:

ma so karaoke giu mai mau xanh dat mui

Hò lơ hó lơ
cho ta nghe tiếng rừng hớn hở
rừng núi đất đai, thấm màu xanh đẫm tình thân ái
hò lơ hó lơ
bao ngày đêm vui cùng gió sương
đất mũi ngoan cường
núi rừng giữ đất quê hương
hò lơ hó lơ
cho ta nghe tiếng rừng hớn hở
rừng núi đất đai, thấm màu xanh đẫm tình thân ái
hò lơ hó lơ
bao ngày đêm vui cùng gió sương
đất mũi ngoan cường
núi rừng giữ đất quê hương
một màu xanh, đất mũi cà mau
đất nước tươi thắm sắc xanh việt nam
nào cùng nhau giữ lấy rừng xanh
đất nước muôn đời màu xanh đất quê hương
kìa bình minh hé sáng vầng dương
quê hương đất mũi hướng ra biển khơi
triệu bàn tay nắm lấy ngày mai
sức sống dâng tràn cờ máu mãi xanh tươi

Vui lòng chọn Video để Hát Karaoke online