Mã Số để còn em với ngày vui - ma so karaoke de con em voi ngay vui

Mã Số Karaoke để còn em với ngày vui - 59428


Lời Bài Hát:

ma so karaoke de con em voi ngay vui

Em chưa về tôi đã chờ em đến
ngày chưa tàn tôi đã chờ bình minh
chờ tiếng chân quen rộn ràng bậc thềm
chờ mái tóc mềm nghiêng nghiêng nắng êm

có đám mây trắng như ngừng bay
có gió say vuốt ve hàng cây
có một đàn bướm trắng quanh dậu hồng đấm nắng
từng hạt sương sớm tan nhanh
có mắt ai sáng trong hồn nhiên
gió trái tim đơn đau bình yên
xin trời đừng tắt nắng xin chiều đừng sớm tối
để còn em với tôi ngày vui

em chưa về tôi đã chờ em đến
ngày chưa tàn tôi đã chờ bình minh
chờ tiếng chim vui rộn ràng đậu cành
chờ bóng nắng vàng dàn hoa góc sân
có đám mây trắng như ngừng bay
có gió say vuốt ve hàng cây
có một đàn bướm trắng quanh dậu hồng đấm nắng
từng hạt sương sớm tan nhanh
có mắt ai sáng trong hồn nhiên
gió trái tim đơn đau bình yên
xin trời đừng tắt nắng xin chiều đừng sớm tối
để còn em với tôi ngày vui

Vui lòng chọn Video để Hát Karaoke online