Bắt đầu bằng chữ : W

828994 Karaoke Califonia

we wish you a merry christmas

We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas and happy new year Good tidings we bring to you and your kin

Nhạc sĩ: Nhạc Anh

50995 Vol 29

we wish you a merry christmast

We wish you a merry christmas we wish you a merry christmas we wish you a merry christmas and a happy new year good tidings we bring to you and your kin good tidings for christmas and happy new year oh bring us a figgy pudding oh bring

Nhạc sĩ: Nhạc Anh

50364 Vol 29

when a man love a woman

Biết khó nói cho người yêu dấu những ước mơ anh chôn sâu từ lâu Chỉ riêng mình em một mình em mà thôi. Sẽ mãi mãi nhớ em ơi người yêu

Nhạc sĩ: Nhạc ngoại

828363 Karaoke Califonia

when a man loves a woman

Nhạc sĩ: Nhạc Anh

50919 Vol 29

where do you go

Đã có lúc em hỏi anh nếu mai đây rời xa biết hay chăng lòng anh thế nào? Và anh biết nếu không thuộc về nhau sẽ ra sao ngày sau Thôi

Nhạc sĩ: Nhạc Anh

828918 Karaoke Califonia

where do you go

Nhạc sĩ: Nhạc Anh