Tìm kiếm: CHIM TRANG MO COI

52339 Vol 29

chim trắng mồ côi

Tình Anh như con nước sông dài Con nước về cho cây trái trổ bông Tình Em như lúa xanh trên đồng Cây lúa chờ ngày mùa đơm bông Chiều quê hai đưa hay

Nhạc sĩ: Minh Vy

57210 Vol 48

chim trắng mồ côi - remix

Tình anh như nước con sông dài con nước về cho cây trái trổ bông tình em như lúa xanh trên đồng cây lúa chờ ngày mùa đơm bông chiều quê hai đứa hay vui đùa em cánh cò anh chim

Nhạc sĩ: Minh Vy

830563 Karaoke Califonia

chim trắng mồ côi

Nhạc sĩ: Minh Vy, H.x.long